» Dzisiaj jest Środa, 21 Lutego 2024 roku » Odwiedziło nas: osób

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

KONTROLA ZARZĄDCZA

PRZETARGI

KONKURSY

logo_bip

Wielkopolska rowerem

» RewitalizacjaWielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2010, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.


Beneficjent: Muzeum Regionalne w Jarocinie 

Projekt pod nazwą: "Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie"  w ramach 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jarocin i regionu poprzez nadanie nowych funkcji obiektom kulturalnym zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie: pałacowi Radolińskich, amfiteatrowi oraz ruinom kościoła Św. Ducha.

Kompleksowe działania inwestycyjne na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jarocinie wpłynął na wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym miasta, gminy i regionu. 

Zakończenie  inwestycji planowane jest na ostatni kwartał 2020 roku.

Finansowanie:
ogólna wartość projektu: 14.179.499,64 zł
dofinansowanie projektu z UE: 5.096.492,66 zł
dofinansowanie projektu z Gminy Jarocin: 9.83.006,98 zł
 
Projekt Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie jest kolejnym etapem rewitalizacji pałacu i otaczającego go kompleksu parkowego. Do tej pory Muzeum wykonało remont elewacji, a Gmina prowadzi rewaloryzację parku.

W wyremontowanych wnętrzach na parterze pałacu powstanie nowa wystawa stała muzeum. Nowa ekspozycja w 8 modułach tematycznych w umiejętny sposób połączy wszechobecne dziś multimedia z najważniejszą w muzeach wartością oryginalnego eksponatu. Hol pałacu zyska nową funkcję, powstanie tam  kameralna sala koncertowa, której brakuje w Jarocinie. Podczas remontu zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, a aranżacja wystawy zapewni swobodny dostęp i odbiór osobom o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Wyremontowany pałac z nowopowstałą wystawą znajdzie się w otoczeniu rewitalizowanego 30 hektarowego, jednego z największych, parków  w Wielkopolsce. W jego  sąsiedztwie powstanie zielony amfiteatr wraz plenerową wystawą przypominającą dawny jarociński amfiteatr, miejsce związane z jarocińskimi festiwalami. Koncepcja zielonego amfiteatru realizuje założenie „maksimum zieleni - minimum betonu”. W tak urządzoną przestrzeń do organizacji imprez i spędzania czasu wolnego zostaną wkomponowane elementy podkreślające historyczne dziedzictwo tego miejsca. Zabytkowe ruiny kościoła Św. Ducha zaadaptowane są na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych, teraz ich mury zostaną poddane konserwacji i zabezpieczeniu. Edukacja muzealna wychodzić będzie poza mury instytucji, do przyległego parku żeby tam równocześnie opowiadać o historii miejsca i prezentować jego walory przyrodnicze.