» Dzisiaj jest piątek, 14 czerwca 2024 roku

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

KONTROLA ZARZĄDCZA

PRZETARGI

KONKURSY

logo_bip

Wielkopolska rowerem

» AKTUALNOŚCI


2024 || 2023 || 2022 || 2021 || 2020 || 2019 || 2018 || 2017 || 2016 || 2011-2015


—= 2019 =—


Program Muzeum Regionalnego w Jarocinie

Na podstawie art. 15 pkt. 5a Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, publikuje się Program działalności Muzeum Regionalnego w Jarocinie opracowany przez Dyrektora Marcina Szeląga. Z koncepcją zapoznać się można tutaj: http://www.muzeumjarocin.samorzad.pl/upload/koncepcja_2020-2024.pdf


Ogłoszenie o przetargu

Muzeum Regionalne w Jarocinie ogłasza przetarg na zadanie pn. „Przebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie” oraz „Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”. Wszelkie informacje związane z przetargiem znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.muzeumjarocin.samorzad.pl/index.php?id=103.Warsztaty o Radolińskich

Muzeum Regionalne w Jarocinie już po raz kolejny organizuje warsztaty historyczne, kierując je do uczniów klas szkół średnich oraz VII i VIII szkół podstawowych. Tym razem zajęcia dotyczyć będą rodziny Radolińskich. W ramach przeprowadzonych warsztatów młodzież stworzy drzewo genealogiczne jarocińskiej linii tego rodu, a przy okazji pozna jej najważniejszych członków. Podczas zajęć wykorzystane zostaną m.in. rodzinne fotografie rodu ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, które w roku bieżącym zostały zdigitalizowane w ramach projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Ponadto uczniowie dowiedzą się także, czym są tzw. Teki Dworzaczka i jak można je wykorzystywać w badaniach genealogicznych.

Na warsztaty zgłaszać się mogą klasy bądź grupy szkolne (np. kółka historyczne) wraz z opiekunami. Czas trwania: ok. 1 h. Organizator jest otwarty na terminy zaproponowane przez nauczycieli-opiekunów (od 4 do 31 grudnia, za wyjątkiem poniedziałków). Rezerwacji dokonywać można meilowo: muzeum@muzeumjarocin.pl bądź telefonicznie 62/747-34-49. Zajęcia są bezpłatne.E-Radolińscy


„Nad spiż trwalsze, czyli o wielkopolskich wydawnictwach i wydawcach do 1939 roku” – wykład dr. hab. Artura Jazdona

W swoich rozważaniach nad dziedzictwem kulturowym Wielkopolski autor zatrzymuje się nad historią ruchu wydawniczego, począwszy od pierwszej drukowanej na naszych ziemiach książki, do roku 1939. Analizuje wybrane przez siebie najważniejsze działania wydawnicze, wskazuje na określone instytucje lub osoby zaangażowane w tę aktywność. Omawia m.in. działalność wydawniczą wielkich mecenasów początku XIX wieku: Tytusa Działyńskiego, Edwarda Raczyńskiego, później Jana Konstantego Żupańskiego oraz Księgarni Św. Wojciecha. Wykład odbędzie się w Jarocinie w Kamienicy Kultury – Rynek 17, dnia 12 grudnia (czwartek) o godz. 17.00. Organizatorem spotkania są Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.

Projekt Dziedzictwo Wielkopolski, w ramach którego odbędzie się prelekcja, ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski w sposób interdyscyplinarny oraz przedstawienie wyników badań nad regionem wśród mieszkańców Wielkopolski, jak również integrujących środowisko badaczy z różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

Dr hab. Artur Jazdon ukończył studia w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM (1979) oraz studia podyplomowe na papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1981). W 2013 r. uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia (Uniwersytet Śląski). Od 1979 r. jest pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Odbył staże w bibliotekach krajowych i zagranicznych (m.in. Brno, Berlin, Bayreuth, Leeds, Ryga). Autor siedmiu książek i ponad 120 artykułów z zakresów: historii ruchu wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa; historii bibliotek; bibliotekarstwa; organizacji i zarządzania bibliotek; polityki kadrowej w bibliotekach; finansowania nauki i bibliotek; komputeryzacji bibliotek i procesów bibliotecznych. Redaktor naczelny rocznika „Biblioteka”. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.Spektakl teatralny „Nie należy dłużej czekać!”

Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa

Czas niezwykłej premiery zbliża się wielkimi krokami. Już w piątek 22 listopada na deskach sceny w JOK Jarocin zostanie zaprezentowany spektakl teatralny „Nie należy dłużej czekać!”. Przygotowywana sztuka w sposób artystyczny podejmuje temat powstania wielkopolskiego, a ściślej udziału mieszkańców Jarocina w tym zrywie oraz w niepodległościowej konspiracji. Tekst scenariusza napisał wielokrotnie nagradzany dramaturg Łukasz Pawłowski, a jego reżyserii podjął się Piotr Kaźmierczak z Teatru Polskiego w Poznaniu. Na scenie wystąpią zarówno profesjonalni aktorzy, jak i mieszkańcy ziemi jarocińskiej, którzy wcielą się w role drugoplanowe. Próby do spektaklu trwają już od dłuższego czasu. Fabuła oraz dialogi głównych bohaterów – postaci autentycznych – zdynamizowane zostaną przez specjalnie przygotowaną oprawę scenograficzną, kostiumy i rekwizyty. Całość wprowadzi widza w wyjątkową atmosferę. Główną ideą projektu jest artystyczne przetworzenie powstania wielkopolskiego, by w ciekawy, nowatorski i twórczy sposób uświadomić społeczeństwu rangę tego faktu historycznego, a lokalnie przybliżyć w nim udział mieszkańców Jarocina.

Spektakl rozpocznie się o godzinie 19.00. Bezpłatne zaproszenia na to wydarzenie można odbierać w JOK Jarocin oraz Muzeum Regionalnym w Jarocinie (ratusz, II piętro).

Organizatorem spektaklu jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, któremu partnerują Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Stowarzyszenie Jarocin XXI oraz Teatr Polski w Poznaniu. Sztuka jest częścią projektu „Jarocinianie w powstaniu”, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, oraz ze środków Gminy Jarocin.

Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa


Wspomnienie Paschalisa Radolińskiego – smakosza czy kronikarza?

Muzeum Regionalne w Jarocinie serdecznie zaprasza na prelekcję Macieja Bartona pt. „Wspomnienie Paschalisa Radolińskiego – smakosza czy kronikarza?” Odbędzie się ona w czwartek 17 października o godzinie 17.00 w Pałacu Radolińskich.

Paschalis to mało znany, choć niezwykle interesujący, przedstawiciel rodu Radolińskich. W historii zapisał się dość niechlubnie. Stanisław Karwowski, badacz dziejów tej rodziny, napisał o nim: „Pozostawił po sobie przygnębiające wspomnienie, ponieważ w roku 1792 przystąpił do Targowicy, której to następstwem był drugi rozbiór Polski”.

Paschalis Radoliński urodził się w 1753 r. jako syn Jana Radolińskiego i Anieli Hozyuszówny. Był dziedzicem Pieruszyc. Dobrze rozwijała się jego kariera urzędnicza. Pełnił m.in. funkcję notariusza grodzkiego kaliskiego oraz rejenta grodzkiego w Pyzdrach. Zmarł w 1828 r. w Jarocinie. Został pochowany na miejscowym cmentarzu przy kościele pw. św. Marcina, choć śladów jego grobu nie można było znaleźć już na początku XX w. Pozostała nam jednak po Paschalisie niezwykle interesująca spuścizna dokumentalna. W Archiwum Państwowym w Poznaniu zachowały się jego notatki osobiste, korespondencja, modlitwy, a także… przepisy kulinarne z końca XVIII w. Szerzej o kuchni Paschalisa, a także o nim samym, dowiedzieć się będzie można na czwartkowym wykładzie.

Prelegent Maciej Barton jest z wykształcenia leśnikiem, z zawodu kucharzem, a z zamiłowania historykiem. Obecnie pracuje jako szef kuchni w Ostoi Chobienice w Wielkopolsce, pielęgnując kuchnię regionalną. Zaangażowanie w dbałość o dziedzictwo kulinarne doceniają nie tylko jego goście, ale rozliczne prestiżowe przewodniki i czasopisma, przyznając tytuły Szefa Kuchni Tradycyjnej. Swoje zadania Maciej Barton wykonuje na tyle skrupulatnie, że otwiera przewód doktorski o historii kuchni wielkopolskiej, poddając wnikliwej analizie kulinarną pamięć w dworach i pałacach. Przedmiotem jego badań jest m.in. działalność Paschalisa Radolińskiego i jego pisma kulinarne.Drugie podglądanie ptaków w Jarocinie

Już w najbliższą niedzielę 6 października odbędzie się druga edycja Europejskich Dni Ptaków w Parku Radolińskich w Jarocinie. Spacer rozpocznie się o godzinie 15.00 przed wejścia do Pałacu Radolińskich.

Podczas Europejskich Dni Ptaków ludzie w różnym wieku i różnych zawodów co roku, w pierwszy weekend października, obserwują ptaki pod okiem ornitologów. Uczą się rozpoznawać gatunki i dowiadują się o potrzebie ich ochrony. Dzieje się to w okresie intensywnych wędrówek ptaków z lęgowisk na zimowiska, które przypominają nam o potrzebie ich międzynarodowej ochrony. Akcję koordynuje międzynarodowa organizacja BirdLife International.

Muzeum Regionalne w Jarocinie zaprasza na spacer po jarocińskim Parku Radolińskich śladami ptaków, które tu występują. Spotkanie poprowadzi jarociniak Edward Tomaszczyk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. - Pan Edward zna chyba wszystkie drzewa i występujące w nich dziuple w jarocińskim parku. Niemal każdego dnia prowadzi obserwacje, więc z pewnością w niedzielę podzieli się wieloma cennymi spostrzeżeniami - mówi zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak. - Kto posiada, warto aby zabrał lornetkę, która pomoże w podglądaniu ptaków - dodaje.

Przed rokiem podczas podobnego spaceru udało się dostrzec kawki, gawrony, kruki, gołębie miejskie, kowaliki, kaczki krzyżówki, szpaki, dzięcioły duże, sikory bogatki, grzywacze. W czerwcu br. inny jarociński miłośnik ptaków Marcin Horbacz „upolował” aparatem fotograficznym puszczyka (Strix aluco), jednego z dziesięciu lęgowych gatunków sów w Polsce. Dzięki przeprowadzonym nocnym nasłuchom okazało się, że sowy odniosły spory sukces lęgowy, dochowując się czterech podlotów.

Rok temu uczestnicy spaceru dowiedzieli się też, że jednym z sygnatariuszy podpisanej w 1902 r. w Paryżu "Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa" był jarociniak. Obok przedstawicieli prezydenta Republiki Francuskiej, cesarza Austrii, królów Belgii, Portugalii, Szwecji i Norwegi konwencję podpisywał też reprezentujący Cesarstwo Niemieckie Hugo von Radolin, wówczas pruski ambasador w Paryżu, właściciel dóbr w Jarocinie.Cała Wielkopolska głosuje na Jarocin!

Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie został tegorocznym kandydatem z Wielkopolski w rywalizacji o Certyfikat Internautów w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT 2019. Został on wybrany przez powołaną przez Wielkopolską Organizację Turystyczną regionalną kapitułę konkursu spośród 24 zgłoszeń i będzie reprezentował Wielkopolskę w tym prestiżowym konkursie.
O tym, który z 16 nominowanych produktów z całej Polski otrzyma nagrodę główną, zdecydują nie komisje czy gremia eksperckie, ale głosy samych turystów. Głosować może każdy, wystarczy wejść na specjalną stronę internetową, którą uruchomiła Polska Organizacja Turystyczna. Co więcej, głosować można codziennie (jeden głos z każdego urządzenia na każde 24 godziny) od 18 września do 2 października.
Aplikacja konkursowa dostępna jest tutaj: https://www.polska.travel/pl/aktualnosci/zaglosuj-na-najlepszy-produkt-turystyczny-2019
Gorąco zachęcamy do  wzięcia udziału w konkursie i oddania swojego głosu na Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie. Konkurencja jak co roku jest mocna, ale niech to tym bardziej zmotywuje nas do wypromowania naszego wielkopolskiego produktu.

O konkursie
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT jest organizowany corocznie przez Polską Organizację Turystyczną. Ma on za zadanie wyłaniać najbardziej atrakcyjne, nowatorskie i przyjazne dla turystów produkty turystyczne. Nagrodzone miejsca, szlaki czy wydarzenia są włączane w działania promocyjno-informacyjne POT i stają się turystyczną wizytówką nie tylko regionu, ale i kraju. Zgłaszający starają się o zwycięstwo w jednej z czterech kategorii: Certyfikat POT, Certyfikat Internautów, Certyfikat Specjalny (dla produktów istniejących krócej niż dwa lata) i będący najwyższym stopniem wyróżnienia Złoty Certyfikat POT.


Wielkopolska Organizacja Turystyczna przeprowadziła regionalny etap konkursu - wytypowano w nim miejsca, szlaki i wydarzenia z Wielkopolski, które będą reprezentować nasz region na etapie ogólnopolskim. Wkrótce poznamy produkty turystyczne nominowane w pozostałych kategoriach. Ostateczne wyniki etapu regionalnego zostaną ogłoszone podczas gali, będącej częścią wielkopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki, który w tym roku zostanie zorganizowany 27 września w Pile.

 „Zapiski Jarocińskie” o okupacji

Dostępny jest nowy numer „Zapisków Jarocińskich”! Jego motywem przewodnim jest II wojna światowa. Zeszyt otwiera rys biograficzny postaci, która odegrała kluczową rolę w powiecie jarocińskim w latach 1939-1945. Dr Bogumił Rudawski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu podjął próbę charakterystyki landrata Jarocina Petera Orlowskiego, jego życiowych losów oraz kariery zawodowej. Już od młodzieńczych lat był on przesiąknięty nacjonalistyczną ideologią, a w okresie sprawowania swej najważniejszej w życiu funkcji miał ogromny wpływ na okupacyjną codzienność w powiecie jarocińskim. Przedsięwzięciami budowlanymi na naszej ziemi zajęła się z kolei dr Aleksandra Paradowska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W pierwszym swym artykule opisała Radliniec – wzorcową wieś niemiecką, w której w 1940 roku wybudowano trzynaście dużych gospodarstw. Następny artykuł Autorka poświęciła planom przebudowy jarocińskiego rynku w okresie okupacji. Nigdy nie została ona zrealizowana, ale zachował się ciekawy materiał ikonograficzny projektów rynku w Jarocinie, który znacząco uzupełnia artykuł w warstwie ilustracyjnej.

W dziale „Materiały archeologiczne” Dariusz Andrzejczak przedstawił wstępne wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w 2018 roku przy kościele pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą. Numer zamyka artykuł pracowników naukowych Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy po raz pierwszy podjęli próbę opisania fauny ziemi jarocińskiej w przeszłości, uwzględniając między innymi gatunki wymarłe.

Numer dostępny w siedzibie muzeum w ratuszu oraz w Czytelni pod Ratuszem. Cena: 10 zł.Przetarg

Ogłoszony został przez Gminę Jarocin przetarg pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie, tj. rewitalizacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego (ścieżka edukacyjna) i adaptacja kwatery I na cele kulturalne – etap I oraz konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne ruin kościoła Św. Ducha”. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ


Zapraszamy na historyczny rajd!Masz w sobie zacięcie aktorskie?

Lubisz wcielać się w role? Chcesz stanąć na jarocińskiej scenie obok zawodowych aktorów? To coś dla Ciebie! Muzeum Regionalne w Jarocinie poszukuje mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w przygotowywanym właśnie spektaklu, poświęconemu powstaniu wielkopolskiemu. Sztukę reżyseruje Piotr Kaźmierczak, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, znany już mieszkańcom Jarocina m.in. z wystawionego dwa lata temu w JOK Jarocin przedstawienia „Poszli ci, którzy powinni”. Wówczas na scenie pojawili się także jarociniacy.

Scenariusz do przygotowywanego obecnie spektaklu NIE NALEŻY DŁUŻEJ CZEKAĆ! napisał poznański dramaturg Łukasz Pawłowski, a jego akcja rozgrywać się będzie w Jarocinie. W postaci pierwszoplanowe wcielą się aktorzy z Teatru Polskiego w Poznaniu. Towarzyszyć na scenie możesz im właśnie Ty! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sztuce proszone są o kontakt z jarocińskim muzeum (muzeum@muzeumjarocin.pl, 62/747-34-49). We wrześniu odbędzie się spotkanie z reżyserem Piotrem Kaźmierczakiem. Sztuka wystawiona zostanie w listopadzie w JOK Jarocin. „Powstanie wielkopolskie w Jarocinie przebiegło tak sprawnie, że prawie niezauważalnie na tle innych wydarzeń. Ale gdzie byli ludzie, tam są i historie. Spróbujemy je sobie wspólnie opowiedzieć tak, jak mogły się wydarzyć” – mówi reżyser Piotr Kaźmierczak.

Spektakl jest częścią projektu „Jarocinianie w powstaniu”, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, oraz ze środków Gminy Jarocin.

Partnerami w realizacji zadania są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Stowarzyszenie Jarocin XXI.


Szczątki opowiadające historię naszego miasta

Czym zajmuje się antropolog? Jak wygląda jego praca? Co można odczytać z kości ludzkich? Na te pytania już 25 sierpnia odpowiedzą Beata Drupka i Joanna Wysocka – absolwentki antropologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, które badają szczątki ludzkie wydobyte w ostatnich latach podczas prac archeologicznych na cmentarzu przy kościele pw. Św. Ducha w Jarocinie. Przypomnijmy, że w latach 1770-1820 chowano tu zmarłych parafian. Historyk Stanisław Karwowski pisze nawet o prawie 450 pogrzebanych wówczas na tym cmentarzu mieszkańcach Jarocina.

Wydobyty w trakcie badań archeologicznych materiał kostny, w tym całe szkielety, poddany obecnie zostaje dokładnym oględzinom. Już dziś antropolożki mogą mówić np. o konkretnych chorobach dotykających naszych chrześcijańskich przodków. Jak przebiegają takie badania, w jakim stanie się zachowały i czego jeszcze można się dowiedzieć na podstawie kości ludzkich? Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Pałacu Radolińskich w niedzielę 25 sierpnia o godz. 16.00. Organizatorem spotkania jest Muzeum Regionalne w Jarocinie.Nie należy dłużej czekać!

Muzeum Regionalne w Jarocinie otrzymało kolejną dotację! Pozytywna odpowiedź przyszła tym razem z Muzeum Historii Polski z Warszawy, które od lat organizuje konkurs pod nazwą Patriotyzm Jutra. Doceniony projekt pt. Jarocinianie w powstaniu został dofinansowany kwotą 40 tys. zł. W ramach pozyskanych środków zostanie zrealizowana inscenizacja dramatu pt. NIE NALEŻY DŁUŻEJ CZEKAĆ!, napisanego przez poznańskiego dramaturga Łukasza Pawłowskiego. Oparta na wspomnieniach jarocińskich powstańców wielkopolskich sztuka przedstawia wydarzenia z przełomu lat 1918/1919, które miały miejsce na terenie Wielkopolski. Na scenie obok profesjonalnych aktorów pracujących na co dzień m.in. w Teatrze Polskim w Poznaniu będzie można zobaczyć mieszkańców Jarocina, którzy odważą się na tę artystyczną przygodę. Oprawa scenograficzna, charakteryzacja oraz rekwizyty pomogą widzom przenieść się w czasie do wydarzeń sprzed stu lat. Dopełnieniem spektaklu będą osobne warsztaty źródłowe z powstania wielkopolskiego dla młodzieży jarocińskich szkół. „Projekt jest wielowymiarowy. Dominuje wymiar artystyczny oparty na inscenizacji dramatu Łukasza Pawłowskiego. Temat powstania wielkopolskiego nieczęsto był tematem sztuk teatralnych. Tym ciekawiej zapowiada się możliwość konfrontacji obrazu wydarzeń sprzed stu lat widzianych oczyma współczesnego dramaturga z tym jak każdy z nas, Wielkopolan, wyobraża sobie tamten czas. Drugi wymiar to bez wątpienia danie szansy jarociniakom, którzy mają w sobie odwagę sceniczną, możliwości uczestniczenia w spektaklu teatralnym. Myślę, że może to być niezwykle cenne doświadczenie” – mówi dyrektor muzeum Sebastian Pluta. Wkrótce ogłosimy szczegóły. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.Weekend otwartych ogrodów - Jarocin 2019

highslide

Finisaż prac oczami młodych artystów

Jeszcze do końca czerwca w ratuszu oglądać można wystawę pt. „Marian Poznański 1910-1978. Życie i twórczość”. Pochodzący z Wilkowyi malarz i grafik jest jednym z najbardziej znanych artystów ziemi jarocińskiej, choć jego sztuka jest zupełnie obca młodszemu pokoleniu. Artysta kształcił się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, uzyskując w 1931 r. dyplom na Wydziale Malarstwa Dekoracyjnego i Witrażownictwa. W czasie wojny walczył w bitwie pod Bzurą, po której dostał się do oflagu w Murnau. Do Polski wrócił w 1947 r. i ponownie zamieszkał w Wilkowyi. Swoje prace prezentował na wielu wystawach. Na ekspozycji w ratuszu udało się zgromadzić kilkadziesiąt dzieł z różnych okresów twórczości artysty. Są wśród nich szkice z okresu studiów, prace stworzone za murami obozu jenieckiego, przepiękne powojenne pejzaże okolic rodzinnej Wilkowyi, portrety rodzinne czy zaskakujące, fantastyczne dzieła z ostatniego okresu działalności twórczej, będące owocem jego wyobraźni. Na wystawie dominują akwarele, którym Poznański wierny był przez całe życie, ale znalazły się na niej również obrazy olejne, gwasze, a także liczne projekty polichromii i renowacji sztuki sakralnej.

Marianem Poznańskim zafascynowali się też młodzi artyści ziemi jarocińskiej. Przez kilka miesięcy ponad 20-osobowa grupa osób, pod okiem Pani Barbary Bogatko i Pani Małgorzaty Kruk, uczestniczyła w warsztatach plastycznych, podczas których poznała twórczość i spuściznę malarza. W efekcie stworzone zostały nowe prace, inspirowane dziełami Mariana Poznańskiego. Na ich prezentację zapraszamy do ratusza w niedzielę 16 czerwca na godzinę 16.00. Będzie je tutaj można oglądać przez dwa tygodnie.4 czerwca 1989 roku – 30 lat później

Przypadająca w tym roku okrągła rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r. jest okazją do przypomnienia mieszkańcom tamtych przełomowych wydarzeń. W Jarocinie gościć będzie historyk i zarazem senator I kadencji, Jerzy Pietrzak. Wykładowca jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Założył Komitet Obywatelski „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim i przewodniczył jego pracom. Zainicjował powstanie komitetów obywatelskich w kilku miastach, w tym w Jarocinie. W 2015 r. wydana została jego książka „Wykorzystać szansę wolności. Komitety Obywatelskie SOLIDARNOŚĆ i wybory 4 czerwca 1989 r. w województwie kaliskim”.

Spotkanie odbędzie się w Pałacu Radolińskich w czwartek 6 czerwca o godz. 17.00.Ostatnia Noc Muzeów w ratuszu

W sobotę 18 maja w Jarocinie odbędzie się po raz kolejny Noc Muzeów. Atrakcji nie zabraknie i tym razem – zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Przy ulicy Wrocławskiej i na rynku odbędzie się pokaz pojazdów zabytkowych, przygotowany dzięki Stowarzyszeniu Moto Weteran Jarocin. W świat dawnej fotografii chętnych zabierze Krzysztof Sip. W swoim zakładzie fotograficznym przy ulicy Wrocławskiej, którego początki sięgają 1924 r., właściciel odkryje przed zwiedzającymi historię dawnego atelier, dzięki któremu dysponujemy dziś zdjęciami dokumentującym Jarocin sprzed niemal 100 lat. Wieczorem (19.30) mieszkańcy na jarcińskim rynku będą mogli posłuchać muzyki z okresu międzywojennego, w wykonaniu zespołu „Traditional Dixiland Jazz Band”.

Przez cały czas trwania Nocy Muzeów w ratuszu można oglądać bezpłatnie wystawy muzealne: stałą ekspozycję „Z przeszłości Ziemi Jarocińskiej” oraz czasową wystawę, poświęconą życiu i działalności lokalnego malarza i grafika, Mariana Poznańskiego. Po tej ostatniej oprowadzać będą córka i wnuczka nieżyjącego już artysty. Wokół twórczości Mariana Poznańskiego skupione będą też gry i zabawy, a na dzieci czekać będą drobne upominki.

W Noc Muzeów swoje podwoje otworzy również Spichlerz Polskiego Rocka. Obok multimedialnej wystawy stałej, prezentującej historię polskiej muzyki rockowej, na najmłodszych czekać będą animacyjno-edukacyjne warsztaty. O godzinie 21.00 rozpocznie się koncert Kingi Rataj, wielokrotnie nagradzanej artystki, występującej na wielu festiwalach w kraju.

Atrakcje czekają również na wszystkich, którzy odwiedzą Planetarium w Potarzycy, gdzie odbędą się seanse astronomiczne, multimedialne pokazy, czy obserwacje teleskopowe ciał niebieskich.Majówka 2019

W ramach Majówki 2019 Muzeum Regionalne w Jarocinie zaprasza do jarocińskiego pałacu. W sobotę 4 maja mieszkańcy będą mogli obejrzeć wnętrza dawnej rezydencji Radolińskich. To ostatnia szansa zobaczenia z przewodnikiem obiektu przed jego gruntownym remontem. Spacery po pałacowych wnętrzach rozpoczną się o godzinach: 17.00, 18.00, 19.00 i 20.00. W ramach spotkania przedstawiony także zostanie nowy projekt rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego, który obejmuje m.in. powstanie nowego amfiteatru oraz ekspozycji muzealnej w pomieszczeniach zamkowych Radolińskich (godziny 17.00 i 18.00). Na 17.30 oraz 18.30 zaplanowano spacer dendrologiczny, podczas którego przewodnik omówi najciekawszy i najcenniejszy drzewostan jarocińskiego parku. Przez cały czas przed pałacem odbywały się będą gry ekologiczne dla całych rodzin (w razie niepogody w bibliotece publicznej), a także czynna będzie kawiarnia, o co zadbają Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Spółdzielnia Socjalna Zmysły.Twórczość Mariana Poznańskiego w oczach córki i wnuczki

Wernisaż wystawy Mariana Poznańskiego, jednego z najbardziej znanych artystów ziemi jarocińskiej, miał miejsce na początku kwietnia. Wystawę przygotowało Muzeum Regionalne w Jarocinie, ale ekspozycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie zaangażowanie rodziny. Oni wzięli na siebie trud zebrania rozproszonych dzieł wśród krewnych i bliskich, im też zawdzięczamy układ prac na ekspozycji. Przed nami okazja, by dzięki rodzinie poznać jeszcze lepiej postać i twórczość artysty. Córka i wnuczka Mariana Poznańskiego, Panie Małgorzata i Marta Tomalak, oprowadzać będą po wystawie swojego ojca i dziadka. Na spotkanie śladami artysty w jarocińskim ratuszu zapraszamy w niedzielę 5 maja, na godziny 15.00 oraz 16.30.

Na wystawie „Marian Poznański 1919-1978. Życie i twórczość” udało się zgromadzić kilkadziesiąt prac z różnych okresów twórczości artysty. Są wśród nich szkice z okresu studiów, prace stworzone za murami obozu jenieckiego, przepiękne powojenne pejzaże okolic rodzinnej Wilkowyi, portrety rodzinne czy zaskakujące, fantastyczne dzieła z ostatniego okresu działalności twórczej, będące owocem jego wyobraźni. Na wystawie dominują akwarele, którym Poznański wierny był przez całe życie, ale znalazły się na niej również obrazy olejne, gwasze, a także liczne projekty polichromii i renowacji sztuki sakralnej. Dopełnieniem są pamiątki osobiste, a nawet elementy wyposażenia jego pracowni w domu rodzinnym…O biskupie Jedwabskim w Wilkowyi

W niedzielę 12 maja przyjedzie do Wilkowyi Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, dr hab. Konrad Białecki. W rodzinnej miejscowości bpa Franciszka Jedwabskiego, w kościele pw. św. Wojciecha, przedstawi on postać tego wybitnego duchownego.

Franciszek Jedwabski urodził się właśnie w Wilkowyi w 1895 r. Ukończył szkołę średnią w Gnieźnie. Służył w armii pruskiej przez cały okres I wojny światowej. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. Najprawdopodobniej był już wtedy klerykiem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po jego ukończeniu, w 1922 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa Edmunda Dalbora. Do 1927 r. pełnił posługę duszpasterską jako wikary kilku wielkopolskich parafii, a następnie został powołany na stanowisko notariusza Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu i prokuratora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. W 1938 r. został kanclerzem Kurii. Podczas okupacji więziony w Dachau. U schyłku wojny stanął tu na czele konspiracyjnego Komitetu Przyrzeczeń, czyli dobrowolnego składania ślubowania św. Józefowi w zamian za ocalenie. Przysięga związana była z obawą przed likwidacją przez Niemców obozu wraz z więźniami, co – jak się później okazało – zostało nakazane przez H. Himmlera, jednak nie doczekało się realizacji. Po wojnie wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach dachauczyków i angażował się w działania mające na celu wypełnienie złożonych w obozie zobowiązań. Sakrę biskupią przyjął w 1947 r. Był objęty dyskretną obserwacją ze strony UB i był wszechstronnie inwigilowany. Jako ciekawostkę można dodać, że 25 maja 1956 r. udzielił święceń kapłańskich późniejszemu prymasowi Polski, Józefowi Glempowi. Zmarł w 1975 r. w wieku 80 lat.

Organizatorami spotkania są IPN w Poznaniu, Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Wilkowyi. Na prelekcję zapraszamy do kościoła w Wilkowyi w niedzielę 12 maja na godzinę 17.00.KOLEJNA DOTACJA Z MKiDN

Ponad 113 tys. na digitalizację dokumentów po rodzinie Radolińskich otrzymało Muzeum Regionalne w Jarocinie. O przyznaniu dotacji zadecydowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa”. Projekt realizowany będzie przed dwa lata. Digitalizacji poddane zostaną akta Radolińskich znajdujące się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, które jest zarazem głównym partnerem zadania. Już w tym roku mieszkańcy Jarocina na bezpłatnej platformie szukajwarchiwach.pl zapoznać się będą mogli z cennymi i ważnymi dokumentami rodu, który przez ponad 280 lat znacząco wpływał na przemiany dokonujące się w naszym mieście. Cyfryzacji poddane zostaną m.in. archiwalne plany majątku, fotografie z przełomu XIX i XX w., czy też akta dotyczące zabytkowego jarocińskiego kościoła, nad którym Radolińscy sprawowali patronat. Najokazalszy zbiór zaplanowany do digitalizacji zawiera prywatną korespondencję rodzinną, pamiętniki, papiery i notatki osobiste, czy nawet zeszyty szkolne, które dostarczają wielu cennych materiałów do dziejów kultury i obyczajowości. W dokumentach znajdują swe odbicie liczne podróże zagraniczne członków rodziny Radolińskich, czy też pobyty na dworach królewskich Hugona. Autorkami ocalałych pamiętników, listów i dzienników są też kobiety, które odegrały ważną rolę u boku księcia Radolina. Nieprzypadkowo na najbliższe dwa lata zaplanowaliśmy digitalizację materiałów archiwalnych z zespołu Radolińskich – zauważa Dyrektor Muzeum Sebastian Pluta. Muzeum wkrótce zmieniać będzie swoją siedzibę, przenosząc się z ratusza do pałacu Radolińskich. Udostępnienie w tym okresie akt zbiegnie się z renowacją i otwarciem dla szerokiej publiczności nowej wystawy historycznej w dawnej siedzibie tego rodu, co znacznie podniesie walory edukacyjne, naukowe i poznawcze całego przedsięwzięcia.

W ramach projektu, dla uczniów szkół średnich z Jarocina, przeprowadzone także zostaną historyczne warsztaty źródłowe, wykorzystujące wybrane zdigitalizowane zbiory po rodzinie Radolińskich.DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY DLA MUZEUM

Już po raz drugi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało jarocińskiemu muzeum dotację na rozbudowę kolekcji dzieł artystów street artu. W ramach programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej 2019” muzeum otrzymało 55.000,- zł na zakup prac tworzonych techniką szablonu.

Pozyskane środki pozwolą na wzbogacenie kolekcji, która konsekwentnie powstaje w Jarocinie od 2017 r. W zbiorach muzealnych są już prace takich czołowych przedstawicieli street artu jak CZARNOBYL, M-CITY, WARAS, KFIATEK czy MONSTFUR. Ich artystyczne dokonania można oglądać na murach budynków całego świata a teraz, przy wsparciu Ministerstwa Kultury, prace ich autorstwa sukcesywnie trafiają również do przestrzeni muzealnej. Przeniesienie wzorów szablonowych typowych dla sztuki ulicy na płótno, drewno, metal czy inne nietypowe materiały otworzyły temu rodzajowi sztuki drzwi do galerii i muzeów, a Jarocin stał się jednym z nielicznych miejsc w Polsce, w których powstaje tego rodzaju nietypowa kolekcja.

Punktem wyjścia dla budowanego w Jarocinie zbioru dzieł sztuki współczesnej stały się murale zrealizowane kilka lat wcześniej w przestrzeni miejskiej. To prace twórców związanych z jarocińskimi malowidłami ściennymi zapoczątkowały kolekcję powstającą w muzeum. W chwili obecnej składa się na nią 15 prac, ale dzięki tegorocznemu dofinansowaniu zbiory muzealne powiększą się o kilkanaście dzieł kolejnych znanych polskich artystów street artu. W oparciu o tworzoną kolekcję, jak i istniejące w mieście murale, budowany jest ciekawy program edukacyjny skierowany do niemal wszystkich grup odbiorców.Wielkopolska pamięta! 1918-2018Od „Jedności” do niepodległości

W roku 100. rocznicy zakończenia powstania wielkopolskiego ukazało się drugie wydanie wspomnień uczestników tamtych lat – mieszkańców ziemi jarocińskiej. Po raz pierwszy publikacja Od „Jedności” do niepodległości” pojawiła się w 2012 r., ale jej nakład szybko się wyczerpał. Dziś książka znów wraca na rynek, w nieco zmienionej szacie graficznej okładki.

Osnowę publikacji stanowią relacje osób pochodzących z ziemi jarocińskiej, uczestniczących w tym zwycięskim zrywie niepodległościowym z przełomu lat 1918/1919. Prezentowane w wydawnictwie wspomnienia zebrane zostały w wyniku przeprowadzonej kwerendy, którą objęto zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Biblioteki Kórnickiej. Większość znajdujących się w opracowaniu relacji publikowana jest po raz pierwszy. Wydane wspomnienia pozwalają niewątpliwie na dokładniejsze naświetlenie wydarzeń, jakie rozegrały się w Jarocinie w końcu 1918 r. Są także cennym źródłem przygotowań oraz wielu epizodów powstańczych. Autorami większości z nich są szeregowi uczestnicy powstania, nie brak również relacji spisanych przez dowódców kompanii, w tym tego najważniejszego dla Jarocina – Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego.

Książka wznowiona została przez Muzeum Regionalne w Jarocinie dzięki dotacji z budżetu Gminy Jarocin. Nabyć można ją w ratuszu (w Bibliotece lub Muzeum) w cenie 25 zł. Dostępna będzie także na spotkaniu z dr. Markiem Rezlerem w Pałacu Radolińskich 14 lutego o godz. 18.00.Muzeum Regionalne w Jarocinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż w 2019 r.

O odbycie stażu mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jarocinie i spełniające wymogi określone w ustawie o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie podań wraz z CV osobiście lub drogą pocztową
w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jarocinie, ul. Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin do dnia 7 lutego 2019 r.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 62/747-34-49.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej na Muzeum Regionalne w Jarocinie,
z dopiskiem STAŻ. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.

Z kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których zostanie dokonany wybór stażysty.

Wymagania dotyczące wykształcenia:
- wykształcenie średnie
- preferowane wyższe na kierunkach związanych z historią, kulturoznawstwem lub pokrewne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
- współudział w tworzeniu wystaw muzealnych oraz pomoc w pracach wydawniczych
- pomoc w przygotowaniu wydarzeń edukacyjno-muzealnych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum
- współudział w organizowaniu i prowadzeniu działań promocyjnych
- wykonywanie prac administracyjno-biurowych

Wymagania dodatkowe:
- komunikatywność, otwartość, dokładność
- wysoka kultura osobista
- dobra znajomość pakietu MS Office

 


Nowe muzeum, nowy amfiteatr i odrestaurowane ruiny kościoła Św. Ducha.

Muzeum Regionalne w Jarocinie podpisało umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo- parkowego w Jarocinie" i otrzymało ponad 5 mln dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt jest kolejnym etapem rewitalizacji pałacu i otaczającego go kompleksu parkowego. Do tej pory Muzeum wykonało remont elewacji, a Gmina prowadzi rewaloryzację parku.

W wyremontowanych wnętrzach na parterze pałacu powstanie nowa wystawa stała muzeum. Projekt aranżacji opracowała firma New Amsterdam z Krakowa, która jest współtwórcą wielokrotnie nagradzanych i docenianych przez turystów wystaw w podziemiach krakowskiego rynku dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa czy w Muzeum Emigracji w Gdyni. Nowa ekspozycja w 8 modułach tematycznych w umiejętny sposób połączy wszechobecne dziś multimedia z najważniejszą w muzeach wartością oryginalnego eksponatu. Hol pałacu zyska nową funkcję, powstanie tam kameralna sala koncertowa, której brakuje w Jarocinie. Podczas remontu zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, a aranżacja wystawy zapewni swobodny dostęp i odbiór osobom o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Wyremontowany pałac z nowopowstałą wystawą znajdzie się w otoczeniu rewitalizowanego 30-hektarowego, jednego z największych, parków w Wielkopolsce. W jego sąsiedztwie powstanie zielony amfiteatr wraz z plenerową wystawą przypominającą dawny jarociński amfiteatr, miejsce związane z jarocińskimi festiwalami. Koncepcja zielonego amfiteatru realizuje założenie „maksimum zieleni - minimum betonu”. W tak urządzoną przestrzeń do organizacji imprez i spędzania czasu wolnego zostaną wkomponowane elementy podkreślające historyczne dziedzictwo tego miejsca. Zabytkowe ruiny kościoła Św. Ducha zaadaptowane są na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych, teraz ich mury zostaną poddane konserwacji i zabezpieczeniu. Edukacja muzealna wychodzić będzie poza mury instytucji, do przyległego parku, żeby tam równocześnie opowiadać o historii miejsca i prezentować jego walory przyrodnicze. Zakończenie zadania jest przewidziane na ostatni kwartał 2020 roku.JAK MŁODZI SNUJĄ

Powstał unikatowy program do projektowania snutka.pl

Aplikacja snutka.pl to pierwszy taki program w Polsce. Hafciarkom ułatwi pracę przy tworzeniu nowych serwetek, a młodzieży pozwoli na zabawę w dizajnera. Dzięki temu tradycyjne motywy z Goliny koło Jarocina przetrwają w innej, nowoczesnej formie.

Co zrobić, by snutka golińska przetrwała? Trzeba zainteresować nią młodych ludzi i pokazać jak może inspirować współczesny dizajn. Takie wyzwania postawili sobie autorzy projektu - Agnieszka Grygiel i Radek Żyto z golińskiego Stowarzyszenia „Nasza wspólnota”. Razem z Muzeum Regionalnym w Jarocinie i Archiwum Państwowym w Poznaniu - zdigitalizowali oryginalne serwetki i wykorzystali ich motywy. Teraz inspirując się snutką można tworzyć zupełnie nowe wzory. Potem wystarczy je wydrukować. Na warsztatach z młodzieżą z Potarzycy i Goliny powstało kilkadziesiąt toreb z takim nadrukiem. Są praktyczne i promują snutkę nawet na zakupach. Stowarzyszenie chce zachęcić też nauczycieli do korzystania z aplikacji na zajęciach z informatyki, sztuki i historii regionu. I budować markę wsi wokół tego niezwykłego dziedzictwa, którego początki sięgają XIX wieku.

Projekt „Snutka łączy” powstał w ramach programu Kultura Cyfrowa i jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz przez Stowarzyszenie „Nasza Wspólnota”.
Podnieś do góry