» Dzisiaj jest sobota, 15 czerwca 2024 roku

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

KONTROLA ZARZĄDCZA

PRZETARGI

KONKURSY

logo_bip

Wielkopolska rowerem

» AKTUALNOŚCI


2024 || 2023 || 2022 || 2021 || 2020 || 2019 || 2018 || 2017 || 2016 || 2011-2015


—= 2020 =—


Szczęśliwych Świąt


Radolińscy w sieci

Efekty dwuletniego projektu „E-Radolińscy" już w całości dostępne na portalu szukajwarchiwach.gov.pl! W ramach zadania zdigitalizowano ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu 781 jednostek archiwalnych, co przekłada się na ponad 140 000 skanów. Różnorodne plany, mapy, dyplomy, fotografie, korespondencja, szkice architektoniczne pałacu i jego wnętrz, zeszyty szkolne małoletnich członków rodziny to tylko niektóre dokumenty, z którymi można się już zapoznać.

Zdigitalizowane materiały mają ogromną wartość historyczną nie tylko dla Jarocina i ziemi jarocińskiej, ale dzięki działalności Hugona von Radolina także na skalę europejską. Akta doskonale odzwierciedlają ponadto warunki egzystencji wielkopolskiego ziemiaństwa w XIX i na początku XX w. Ich dużym walorem jest też bogata i różnorodna zawartość źródłowa, dotykająca zagadnień politycznych, społecznych, gospodarczych, wyznaniowych, a nawet obyczajowych.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Jarocin. Partnerami w realizacji zadania są Archiwum Państwowe w Poznaniu i Stowarzyszenie Jarocin XXI.
Ogłoszenie o naborze na nową kadencję Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.

W związku z zakończeniem kadencji Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki ogłasza nabór na kolejną kadencję. Nabór prowadzony będzie w okresie od 23 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r. obejmując teren całej Gminy Jarocin, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Jarocin będący interesariuszami rewitalizacji, w szczególności: mieszkańcy obszaru objętego rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; mieszkańcy Gminy Jarocin inni niż zamieszkali na obszarze rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, którzy złożą deklaracje.

Nabór prowadzony będzie w następujących formach: zbierania deklaracji oraz list poparcia w formie papierowej oraz elektronicznej.

Uchwała Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin, a także wzory deklaracji i listy poparcia znajdują się w:

Deklaracje podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz wymagane podpisy poparcia można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00, w terminie od 23 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.:

  • osobiście, w Biurze Obsługi Klienta (ul. T. Kościuszki 15B).
  • drogą korespondencyjną* z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji Gminy Jarocin” pod adres:

Urząd Miejski w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, tel. kontaktowy 884 320 270;

  • w formie skanu drogą elektroniczną z tytułem „Komitet Rewitalizacji Gminy Jarocin” na adres: rewitalizacja@jarocin.pl lub office@jarocin.pl (oryginały należy dostarczyć do urzędu w ciągu 14 dni).

„Nie należy dłużej czekać!" online

Z okazji Dnia Niepodległości Muzeum Regionalne w Jarocinie zaprasza do obejrzenia spektaklu „Nie należy dłużej czekać!". W związku z pandemią oraz czasowym zamknięciem muzeum dla zwiedzających, 102. rocznicę odzyskania niepodległości oraz zbliżającą się rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego obchodzimy wirtualnie, przypominając wyprodukowane przez jarocińskie muzeum przedstawienie.

Zapraszamy na https://www.youtube.com/watch?v=Hz0IKCqb7bQ&t=1287s

Niemal rok temu, 22 listopada 2019 r., na deskach sceny Jarocińskiego Ośrodka Kultury miała miejsce premiera spektaklu teatralnego „Nie należy dłużej czekać!" Przygotowywana sztuka w sposób artystyczny podejmowała temat powstania wielkopolskiego, a ściślej udziału mieszkańców Jarocina w tym zrywie oraz w niepodległościowej konspiracji. Tekst scenariusza napisał wielokrotnie nagradzany dramaturg Łukasz Pawłowski, a jego reżyserii podjął się Piotr Kaźmierczak z Teatru Polskiego w Poznaniu. Na scenie wystąpili zarówno profesjonalni aktorzy, jak i mieszkańcy ziemi jarocińskiej, którzy wcielili się w role drugoplanowe. Główną ideą projektu było artystyczne przetworzenie powstania wielkopolskiego, by w ciekawy, nowatorski i twórczy sposób uświadomić rangę tego faktu historycznego i przybliżyć w nim udział mieszkańców Jarocina.

Po premierze w Jarocinie spektakl został zagrany 27 grudnia 2019 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Organizatorem spektaklu było Muzeum Regionalne w Jarocinie, a partnerami Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Stowarzyszenie Jarocin XXI oraz Teatr Polski w Poznaniu.

Sztuka była częścią projektu „Jarocinianie w powstaniu", finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra", oraz ze środków Gminy Jarocin.

Jarocin na trasie Rajdu Pojazdów Zabytkowych: Śladami Rezydencji Ziemiańskich – w rytmie Wielkopolskich Rytmów Młodych

Burmistrz Jarocina oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie zapraszają na 12. Pleszewsko-Jarocińsko-Dobrzycki Rajd Pojazdów Zabytkowych, który przejedzie przez Jarocin w niedzielę 20 września 2020 r. W tym roku, z okazji 50. rocznicy jarocińskich WRM, kierowcy zabytkowych pojazdów będą rywalizować w rytmie Wielkopolskich Rytmów Młodych. W Jarocinie próba dla rajdowych załóg będzie sprawdzała zdolności „muzyczne” uczestników.

Postój i prezentacja pojazdów na Targowisku Miejskim przy ul. Kasztanowej w godzinach 12.00-14.00.

Trasa rajdu: Pleszew (start g. 10.00) – Jarocin (postój g. 12.00-14.00) – Dobrzyca (meta g. 16.30).


Edukacja kulturowa w małych i średnich miastach

Zapraszamy na bezpłatne seminarium, które odbędzie się 29 września br. w Kamienicy Kultury. Spotkanie będzie poświęcone tematowi budowania programów edukacji kulturowej dorosłych, wpisujących się w lokalne polityki społeczno-kulturowe. Szczegółowy program i informacje o zapisach: https://epale.ec.europa.eu/pl/node/159745


Remont pałacu Radolińskich w Jarocinie

Materiał został wyprodukowany przez Telewizję Proart


Tablica pamiątkowa w miejscu pochówku

W końcu czerwca 2020 r. zakończony został ostatni etap prac związanych z badaniami wykopaliskowymi prowadzonymi przez Muzeum Regionalne w Jarocinie przy ruinach kościoła pw. Św. Ducha w Jarocinie. Prowadzone one były od 2017 r. w związku z przygotowaniem terenu pod budowę nowego amfiteatru.

W trakcie prac archeologicznych natrafiono na pozostałości cmentarza przykościelnego, który funkcjonował w tym miejscu od XV do XIX w. Wydobyte szczątki mieszkańców Jarocina zostały pieczołowicie zebrane i oczyszczone, a następnie poddane badaniom antropologicznym. Dzięki temu udało się zdobyć bezcenne informacje dotyczące życia codziennego ówczesnych mieszkańców miasta.

Prace badawcze zakończono ostatecznie wiosną tego roku, a szczątki poddano kremacji i pochowano na jarocińskim cmentarzu komunalnym w specjalnie wyznaczonej kwaterze. Kilka dni temu w miejscu pochówku stanęła tablica pamiątkowa.
Podpisanie umowy na remont pałacu Radolińskich

Umowa na remont pałacu Radolińskich w Jarocinie podpisana! Prace realizowane będą w ramach projektu „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Jarocin. Projekt jest realizowany przez Muzeum Regionalne i Gminę Jarocin. Umowa zawarta została między Muzeum Regionalnym w Jarocinie reprezentowanym przez dyrektora dra Marcina Szeląga i wyłonioną w przetargu firmą SŁAW-BUD reprezentowaną przez Sławomira Kobylskiego. Jej wartość to 4 498 891,27 zł. W czasie remontu m.in. zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń piwnicznych parteru oraz części piętra na sale muzealne i biura muzeum. Odtworzone też będą pierwotne ciągi komunikacyjne. Budynek udostępniony zostanie osobom z niepełnosprawnościami poprzez wybudowanie windy i montaż platform schodowych. Wykonana będzie adaptacja akustycznej sali koncertowej, a część poddasza zagospodarowana zostanie na salę lekcyjną i studio nagrań.

Rozpoczynające się prace to kolejny etap realizacji największej inwestycji kulturalnej w Gminie Jarocin w XXI wieku. W skład całego projektu wchodzą również konserwacja i dostosowanie ruin kościoła św. Ducha na cele kulturalne oraz budowa „zielonego” amfiteatru połączona z rewitalizacją częścią parku.

Projekt współfinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Beneficjentem programu jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, a uczestnikiem Gmina Jarocin. Wartość inwestycji wynosi 14 183 967,15 zł, z czego 7 484 483,01 złotych to środki europejskie. Zakończenie wszystkich prac objętych projektem nastąpi z końcem 2021 roku. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego.

Źródło fotografii: Gmina Jarocin
Sentymentalna podróż do początków jarocińskiej samorządności

Dnia 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce w pełni wolne i demokratyczne wybory samorządowe. Tego dnia do urn wyborczych poszli również jarociniacy, wybierając swoich przedstawicieli w 32-osobowej wówczas Radzie Miasta i Gminy.

W tym roku musimy inaczej niż wypadałoby i chcielibyśmy świętować 30. rocznicę tamtych wydarzeń. Dlatego jarocińskie Muzeum Regionalne, zamiast tradycyjnej wystawy w salach muzealnych, przygotowało materiał wspomnieniowy online o narodzinach samorządności w naszym mieście. W krótkim obrazie dokumentalnym pojawiają się m.in. unikatowe materiały z pierwszej kampanii wyborczej, fotografie z sesji Rady Miasta i Gminy I kadencji, a także filmowe ujęcia Jarocina z początku lat 90. XX w. Tak odradzała się jarocińska samorządność 30 lat temu…


Ogłoszenie o przetargu

Muzeum Regionalne w Jarocinie ogłasza przetarg pn. Przebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”. Więcej informacji na BIP muzeum w dziale Przetargi aktualne.


Urodziny Druha Komendanta

Dnia 16 lutego w parku im. mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego o godzinie 15.00 odbędą się po raz kolejny urodziny patrona parku. Każdy gość otrzyma śpiewnik, aby pośpiewać popularne utwory muzyczne przy akompaniamencie kapeli ludowej. Druh Komendant (w tej roli Jakub Staszak) będzie wspominał swoje życie, a wszyscy goście urodzin będą mogli się posilić prawdziwym bigosem myśliwskim.

Przypominamy, że należy zabrać ze sobą naczynie i sztućce. Nie chcemy zaśmiecać parku.


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert: „Przebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie” oraz „Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”. Informacja z otwarcia


Zmiany godzin otwarcia muzeum

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2020 r. zmianie ulegną godziny otwarcia muzeum w Ratuszu. Zmiana harmonogramu związana jest z przenosinami siedziby muzeum z Ratusza do pałacu Radolińskich na terenie zabytkowego parku w Jarocinie (ul. Park 3).

W pałacu Radolińskich powstanie nowoczesna wystawa poświęcona historii, kulturze i tradycjom artystycznym Ziemi Jarocińskiej. Prace nad wystawą połączone będą z modernizacją budynku, dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewnieniem odpowiednich warunków prezentacji i przechowywania zbiorów oraz podniesieniem komfortu zwiedzania i użytkowania muzeum przez publiczność. O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco. Muzeum w pałacu Radolińskich zostanie udostępnione zwiedzającym w drugiej połowie 2021 roku.

Godziny otwarcia Muzeum Regionalnego w Jarocinie w Ratuszu (obowiązujące od 1 lutego 2020 r.):
wtorek – piątek: godzina 8:00 - 13:00
sobota – poniedziałek: muzeum nieczynne

Grupy zorganizowane, które planują skorzystać z oferty edukacyjnej (oprowadzanie po muzeum, lekcja muzealna) proszone są o kontakt telefoniczny (poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 62 7473449) lub e-mailowy (muzeum@muzeumjarocin.pl) w celu umówienia terminu.Podnieś do góry