» Dzisiaj jest Czwartek, 01 Czerwca 2023 roku » Odwiedziło nas: osób

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


Wielkopolska rowerem

SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

KONTROLA ZARZĄDCZA

PRZETARGI

KONKURSY

logo_bip

NEWSLETTER


email marketing zapewnia MailPlanner


Z Kontrkultury w Popkulturę

Spichlerz Polskiego Rocka

akfjar/

Snutka.pl

KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH

Moje Miasto miasto a w nim

MUZEUM WSPIERAJĄ

Jarocińskie Linie Autobusowe

Puławy Miasto

» Lekcje muzealne

LEKCJE MUZEALNE


     Zachęcając nauczycieli i uczniów do zwiedzania wystawy stałej Z przeszłości Ziemi Jarocińskiej proponujemy jednocześnie uczestnictwo w lekcjach muzealnych, których tematyka związana jest z historią i kulturą regionu. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości przewidzianych w programie nauczania historii oraz utrwalenie pojęć historycznych poprzez kontakt ze zbiorami. Uczestnictwo w lekcji muzealnej rozwija umiejętność kojarzenia faktów historycznych ważnych dla „Małej Ojczyzny” z wydarzeniami o charakterze narodowym lub powszechnym. Dla ucznia atrakcyjność lekcji muzealnych związana jest również z niecodziennym miejscem zajęć jakim jest sala wystawowa.
            Do skorzystania z lekcji muzealnych zapraszamy nie tylko nauczycieli historii. Wizyta w muzeum np. w ramach godziny wychowawczej będzie doskonałą formą realizacji prowadzonego w szkole programu edukacji regionalnej.
            Oferta edukacyjna Muzeum Regionalnego w Jarocinie obejmuje kilkanaście tematów lekcji muzealnych. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do poziomu wiedzy uczestników, dlatego propozycje kierowane są do wszystkich grup wiekowych; od przedszkolaków po licealistów. W zależności od czasu jakim dysponują uczestnicy lekcja może zakończyć się wspólną zabawą, rozwiązywaniem krzyżówek, zagadek i quizów związanych z tematem lekcji. Pracownicy muzeum chętnie dostosowują się do potrzeb, przygotowując kolejne tematy zgodnie z propozycjami i sugestiami nauczycieli.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o uzgodnienie tematu i terminu lekcji muzealnej z tygodniowym wyprzedzeniem.
           

PROPONOWANE TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH:

Pierwsza wizyta w muzeum – co to jest muzeum, jak należy się zachowywać podczas zwiedzania, na czym polega praca muzealnika, zapoznanie uczestników z najciekawszymi eksponatami i podstawowymi pojęciami związanymi z funkcjonowaniem muzeum. Lekcja kończy się zabawą, polegającą na wytropieniu konkretnego eksponatu znajdującego się na wystawie stałej i ułożeniu puzzli (przedszkolaki, uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej);
Wprowadzenie do historii regionalnej – zapoznanie uczniów z pracą muzealnika, przybliżenie kategorii i funkcji muzeów, utrwalenie pojęć takich jak „zabytek”, „eksponat” „ekspozycja”, „źródło historyczne” oraz zapoznanie z ich desygnatami (szkoła podstawowa);
◊ Między historią a legendą – teksty legend związanych z Ziemią Jarocińską ilustrowane obiektami archeologicznymi i historycznymi regionu (szkoła podstawowa);
◊ Radolińscy herbu Leszczyc w dziejach Jarocina – dzieje jarocińskiej linii rodu Radolińskich i jej wpływ na kształtowanie się oblicza miasta od połowy XVII wieku po lata II wojny światowej. Lekcja może być połączona ze zwiedzaniem pałacu Radolińskich (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne);
Ulicami dawnego Jarocina – rozwój przestrzenny miasta oraz przedstawienie historii najważniejszych budowli w oparciu o dawne plany, rysunki, pocztówki (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne);
Germanizacja na Ziemi Jarocińskiej pod zaborem pruskim – do omówienia tego tematu wykorzystywane są między innymi dziewiętnastowieczna mapa Prowincji Poznańskiej, pamiątki z epoki, prasa, dokumenty administracji pruskiej, materiały ikonograficzne (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne);
Społeczeństwo Ziemi Jarocińskiej w obronie tożsamości narodowej – prezentacja polityki pruskiej w Poznańskiem oraz przykłady pracy organicznej w regionie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne);
Ziemia Jarocińska i jej mieszkańcy w powstaniach narodowych XIX wieku – ilustracje stanowią między innymi wspomnienia, pamiętniki, notatki prasowe i inne teksty źródłowe oraz obiekty muzealne związane z powstaniem listopadowym 1830 – 1831, Wiosną Ludów 1848 i powstaniem styczniowym 1863 – 1864 (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne);
◊ Udział mieszkańców Ziemi Jarocińskiej w powstaniu wielkopolskim 1918–1919 – przedstawienie wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi Jarocińskiej w przededniu wybuchu powstania oraz przebieg walk frontowych z udziałem pięciu jarocińskich „latających kompanii” (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne);
II wojna światowa na Ziemi Jarocińskiej – pamiątki dokumentujące udział mieszkańców regionu w kampanii wrześniowej, organizacja administracji niemieckiej, deportacje do GG i na roboty przymusowe do Niemiec, pamiątki z obozów jenieckich, więzień i obozów koncentracyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne).
Strój ludowy okolic Jarocina – elementy ubioru kobiecego i męskiego, ludowy haft nasnuwany i etapy jego tworzenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne);
Śladami przeszłości – wycieczka szlakiem zabytków Jarocina. Wędrówka rozpoczyna się w budynku ratusza i prowadzi przez rynek, kościół św. Marcina, Skarbczyk, ruiny kościoła Św. Ducha i kończy się zwiedzaniem pałacu. Podczas wyprawy uczestnicy poznają historię zabytków oraz związane z nimi ciekawostki. Wycieczka trwa około 2 godzin (przedszkolaki, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne).